Luottotiedot

Milloin maksuhäiriömerkintä tulee?

Luottotiedot kannattaa pitää kunnossa koko elämän ajan. Jos maksat laskun myöhässä, se ei automaattisesti tarkoita, että saat asiakastietoihin maksuhäiriömerkinnän. Maksuhäiriön saamiseksi luottotietorekisteriin tarvitsee viranomaisen tai kulutusluottoja myöntävän yrityksen todeta kyseisen laskun olevan myöhässä.

Luotonantaja ilmoittaa luottotietorekisteriin laskun maksamatta jättämisestä

Käytännössä tämä tarkoittaa, että luotonantaja voi ilmoittaa osamaksukaupassa tai luottokortin käytössä todetun maksun viivästymisen (LKP tai OSP) suoraan luottotietorekisteriin silloin kun:
– Maksu on myöhässä yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.
– Maksukehotus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä.
– Maksukehotuksessa on mainittu siitä että maksun myöhästyminen saattaa aiheuttaa   luottotietomerkinnän.

Käräjäoikeuden päätös laskun maksamatta jättämisestä aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin

Lisäksi viranomaiset voivat merkitä luottotietorekisteriin merkinnän kun käräjäoikeus on antanut tuomion laskun maksamatta jättämisestä. Käytännössä katsoen tämä tarkoittaa, että laskun oltua hetken perinnässä, siihen haetaan käräjäoikeuden päätös. Ennen oikeudenpäätöksen antamista annetaan useita mahdollisuuksia maksaa lasku, joista viimeinen on juuri ennen oikeuden päätöksen antoa. Jos laskua ei tällöinkään makseta antaa käräjäoikeus päätöksen ja häiriömerkintä lähtee luottotietoihin. Tämän jälkeen luottohäiriömerkintä pysyy rekisterissä vähintään 2-4 vuotta, yleisimmin kolme vuotta. Jos saatava maksetaan ja tieto ilmoitetaan asiakastietorekisteriin lyhenee perus kolmen vuoden merkintäaika kahteen vuoteen. Pyydä aina maksettuasi velka kokonaan perintätoimistoa ilmoittamaan suorituksesta Asiakastietorekisteriin, jotta asia tulee myös heidän tietoonsa.

Ulosoton toteaminen varattomaksi aiheuttaa luottohäiriömerkinnän luottotietorekisteriin

Luottohäiriömerkintä voi kuitenkin säilyä rekisterissä useita vuosia jos saatavaa ei makseta ja ulosottoonkaan ei asiaa hoideta. Ulosoton tutkiessa velallisen luottohäiriömerkintä uusiutuu aina vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin jos laskua ei ole maksettu. Käytännössä ulosottotutkimus tehdään niin usein, ettei luottohäiriömerkintä poistu saatavan ollessa maksamatta. Näin ollen luottohäiriömerkintä voi pysyä 15-20 vuottakin rekisterissä. Kun saatavasta on oikeudenpäätös on se käytännössä perintätoimistossa perinnässä, josta se lähetetään aika ajoin ulosottoon, jotta ulosotto tutkii on velallisella mitään ulosmitattavaa. Jos ulosmitattavaa ei ole palautuu saatava perintään ja velallisen luottotiedoissa häiriömerkintä uusiutuu. Tällöin luottotietorekisteriin tulee merkintä, että velallinen on varaton. Tämä kuulostaa melko jyrkältä termiltä, mutta tarkoittaa käytännössä että varoja ei ole tarpeeksi, jotta niistä voitaisiin lain mukaan ulosmitata.

Jos taas ulosotto pystyy ulosmittamaan, jatkavat he ulosmittaamista niin kauan, että velka tulee hoidetuksi. Jos ulosotossa on useita saatavia kohdistavat he maksuja mm. saatavan suuruuden ja iän mukaisesti eri saataville.

Jotkut saatavat ovat suoraan ulosottokelpoisia, kuten esim. elatusmaksut ja verot. Nämä maksut kun jättää maksamatta, siirtyy saatava suoraan ulosottoon eikä käräjäoikeudenpäätöstä tarvita. Tällöin luottohäiriö merkintä syntyy vasta jos velallinen ei pysty maksamaan ulosottoon saatavaa.

Mitä kirjainyhdistelmät luottotietorekisterissä oikein tarkoittavat?

Alla on lueteltu muutamia luototietomerkinnöistä löytyviä lyhenteitä ja niiden selityksiä.

LKP –Tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö (luotonantaja ilmoittaa luottotietorekisteriin)

OSP- Kertaluottoon tai osamaksusopimukseen liittyvä maksuhäiriö (luotonantaja ilmoittaa luottotietorekisteriin)

YVK- Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa
Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion selvässä ja riidattomassa velkomusasiassa. Velallinen ei ole vastannut tai vastauksen perusteet eivät ole riittäneet asian riitauttamiseen. (Käräjäoikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin)

SVK– Velkomusasiassa annettu tuomio
Käräjäoikeus on antanut maksuun velvoittavan tuomion. Velallinen on myöntänyt kanteen tai velallinen on vedonnut seikkaan, jolla ei ole ollut merkitystä asiassa. Selvät ja riidattomat velkomustuomiot saadaan Asiakastietoon käräjäoikeuksista. (Käräjäoikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin)

UMV- Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este
Velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi tai velallista ei ole tavoitettu. (Ulosotto ilmoittaa luottotietorekisteriin)

UMS- Velalliselta ei ole suppeassa ulosotossa löytynyt varoja velan suorittamiseksi
Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa. Tieto poistetaan rekisteristä heti mikäli velka maksetaan ja tieto maksusta toimitetaan rekisterinpitäjälle (Asiakastieto). (Ulosotto ilmoittaa luottotietorekisteriin)

Laskut perinnässä ja pinna piukalla – Miten tästä selvitään?

“Puhtaista“ luottotiedoista on hyötyä mm. uusien sopimuksien teossa, kuten puhelinliittymän tai luotollisen pankkitilin avaamisessa, osamaksulla tai laskulla maksamisesta sovittaessa tai vaikka uuden työpaikan tai vuokra-asunnon löytämisessä. Varsinkin nuorena henkilönä, kannattaa miettiä ottaako pikavippi 18-vuotiaalle jos ei ole maksukykyä maksaa takaisin. Nuoren on erityisen vaikea päästä elämän alkuun ilman luottotietoja. Luottotietojen menetys ja sen seuraukset voivat olla erittäin kauaskantoiset ja yllättävän moniulotteiset.

Ilman luottotietojen elämisen vaikeutta on vaikea edes ottaa huomioon silloin kuin luottotiedot ovat kunnossa. Luottohäiriömerkintään voi törmätä yllättävän usein. Esimerkiksi internetissä ostaminen vaikeutuu kun luottokorttia ei enää ole ja monissa nettikaupoissa tai matkanjärjestäjillä ei välttämättä ole muuta maksuvaihtoehtoa. Luottotietomerkintä voi monessa tapauksesssa vaikeuttaa tai estää kokonaan sopimusten tekemisen. Kun luottotiedot ovat kunnossa, sopimusten tekeminen ja luottojen hakeminen on huomattavasti helpompaa ja halvempaa. Tästä syystä on järkevää ja suositeltavaa pyrkiä hoitamaan raha-asiat niin, ettei luottotietomerkintää aiheudu. Lienee jokaiselle selvää, että laskut kannattaa aina maksaa ajallaan.

Mitä kannattaa miettiä varsinkin silloin kuin maksuhäiriömerkintää ei vielä ole

Perintätoimistoihin päätyy yllättävän paljon laskuja joiden haltijat kertovat laskun olevan aiheeton. Jos lasku on aiheeton kannattaa heti ottaa yhteyttä laskun lähettäjään tai perintätoimistoon jos lasku on jo edennyt perintään. Kun lasku on perinnässä, aiheellisuutta on monimutkaisempaa selvittää, sillä perintätoimisto palvelee toimeksiantajaa eli laskun perintään panijaa, eikä sillä ole yleisesti valtuuksia päättää laskun aiheellisuudesta yksinään. Laskun olessa myöhässä niin, että se päätyy perintätoimistoon, lisätään siihen perintätoimistojen perintäkuluja ja viivästyskorko. Perintätoimistojen kulut ja viivästyskorko noudattavat aina perintälakia, joten lain mukaan perintätoimistolla on oikeus periä ne. Maksa siksi lasku aina ennen kuin se päätyy perintään. Näin säästät rahaa ja aikaa.

Jos lasku kuitenkin päätyy perintätoimistoon, asian viivyttely ja maksumuistutusten avaamatta jättäminen ei auta, vaan pahentavat tilannetta entisestään. Ota rohkeasti yhteyttä perintätoimistoon tai maksa lasku perintäkuluineen heti. Jos maksat ainoastaan alkuperäisen laskun summan, perintäkulut ja viivästyskorko jäävät perittäviksi ja kasvamaan lisää myöhästymiskuluja. Maksa aina viimeisimmän maksumuistutuksen summa. Jos et ole varma onko maksumuistutus viimeisin, voit kysyä perintätoimistosta mikä on tarkka summa joka tulee maksaa. Jos et pysty maksamaan koko summaa kerralla, ota yhteyttä perintätoimistoon ja sovi maksusuunnittelmasta. Sovitusta maksusuunnittelmasta kannattaa aina pitää kiinni. Jos henkilöllä on useita purkautuneita maksusuunnitelmia, voi perintätoimisto niin halutessaan kieltäytyä sopimasta enää maksusuunnitelmaa.

Älä anna henkilökohtaisia tilitietojasi tai kortteja muiden käyttöön

Perintätoimistoissa on myös lukuisia laskuja perittävinä, joissa on toisen ihmisen nimissä ostettu tuotteita tai palveluja. Mieti aina kenen annat käyttää luottokorttiasi ja tilitietojasi. On myös rikollista ja erittäin epäeettistä tilata esimerkiksi alaikäisen ihmisen tiedoilla tuotteita ja jättää maksamatta. Tarkistamalla omat luottotietosi voit varmistua ettei korttejasi tai tietojasi ole käytetty väärin.

Tässä yhteydessä voitaneen mainita, että syntyneen velan maksaminen pikavipillä aiheuttaa helposti kierteen, joka vain hankaloittaa tilannetta. Koeta siis mielummin keksiä kestävän kehityksen ratkaisu velan hoitamiseksi kuntoon.